issue

contents

page

5 (1/2)

Ten geleide

Concepts of Evil, Witchcraft and the Sexual Abuse of Children
in Modern England

Jean S. La Fontaine

Vampiers en virussen

Over de anthropomorfisering van kwaad
Jojada Verrips

De heksen zijn nog onder ons
Junkies als representanten van het kwaad in onze samenleving
Jeroen Beets & Irene Stengs

Fallen into Outer Darkness
Later Byzantine Depictions and Conceptions of the Devil and the Demons
Richard Greenfield

The Ambiguity of Evil among the Nahua of the Sierra (Mexico)

Italo Signorini & Alessandro Lupo

God en de hel in de Guyana's
Edmundo Magana

A Demon in Every Transistor
Wilhelmina van Wetering

'You Devil, Go Away From Me!'
Some Ethnographic Comments on Evil Diseases in a Ghanaian Village
Kodjo A. Senah

'Tegen haat geen medicijn.'
Het lied van een melaatse in een Ghanees dorp
Sjaak van der Geest

Mumiani: The White Vampire

A Neo-Diffusionist Analysis of Rumor
Peter Pels

Van hegemonisch tot demonisch gezag

Jonge puriteinse predikers en iconoclastisch verzet in Malawi
Rijk van Dijk

Sleeping with the Devil
Christian Re-Interpretation of Spirit Possesion in Zambia
Car Jonker

'Delivered from the Powers of Darkness.'

Bekentenissen over duivelse rijkdom in christelijk Ghana
Birgit Meyer

Boekbesprekingen

Ingekomen publikaties

3


6


214561
81


95


109


129146165188213234257

273