issue

contents

page

9 (1)

Editorial

On Materiality
Gosewijn van Beek

Why It's Safer to Build on Concrete Than Epistemology

A Comment on 'On Materiality' by Gosewijn van Beek
Daniel Miller

All-Consuming Faith
Language, Material Culture and WorldTransformation among Protestant Evangelieals
Siman Coleman

What's (the) Matter?
Objects, Materiality, and Interpretability
Maruska Svasek

Money as Matter and Sign
Webb Keane

Betoverde Wereld?
Verslag van een debat over de rol van godsdienst in moderne samenlevingen
- Geschiedschrijving en de secularisatie these (Peter van Rooden)
- Kanttekeningen bij een uitdagende stelling (L. Laeyendecker)
- Secularization theory (Gerd Baumann)
- Secularisatie en ontkerstening (Hans Tennekes)

Boekbespreking

Ingekomen publikaties

3

5


2529
4971
82
83
87
92
99

111

115