issue

contents

page

6 (2)

Ten geleide

Op weg naar een antropologie van het wilde westen
Jojada Verrips

Further Encounters with the Wild Man

Of Cannibals, Dogs, and Terrorists
Joseba Zulaika

Knochen-Tourismus

Dood en geweld als toeristische attractie
Peter Odermatt

'Het ding "wilde" niet wat ik wilde.'

Enige notities over moderne vormen van animisme in westerse samenlevingen
Jojada Verrips

Over mythen en machines

Opmerkingen naar aanleiding van 'Het ding "wilde" niet wat ik wilde' van Jojada Verrips
Nico Wilterdink

Weerwoord
Jojada Verrips

... und rissen der schönen Jungfrau die Kleider vom Leibe

Unzivilisierte Regungen in Märchen
Carl-Heinz Mallet

Het bordeel van de krijgsman

Ivan Colovié

American Psycho: 'a piece of shit.'
Over nut en nuttiging van schandelijke literatuur
Marina de Vries

Boekbesprekingen

Ingekomen publikaties

3

5


214159
80
89


93104


113122

128