07-1

issue

contents

page

7 (1)

Editorial

Writing Culture from Within

Refiections on Endogenous Ethnography
Rob van Ginkel

Insider Anthropology

The Case of the Anlo Ew
G.K. Nukunya

‘Anthropology at Home’ in a Migrant Community
Some Considerations
Zdzislaw Mach

At Home in the Field
Soraya Altorki

Fieldwork at Home
The Interest in Psychology and the Problem of Writing
Barbara Boudewijnse

Going Against the Grain
Comparisons of Research at Home and Abroad
John L. Aguilar

De mate van wildheid en beschaving in het Westen
Verslag van een geanimeerd debat

Magisch realisme in de etnografie
Anton Blok

Ingekomen publikaties

3

5

24

41

53

73

97

108

127

136

10-1-2

issue

contents

page

10 (1/2)

Editorial

Outstanding Musicians & the Stranger Within

Reflections on Serb Perceptions of Gypsy Music
Mattijs van de Port (abstract)

Nocturnal Ethnographies
Following Cortázar in the Milongas of Buenos Aires
Marta E. Savigliano (abstract)

Wereldmuziek als antropologische goudmijn
Rob Boonzajer Flaes (abstract)

The Dancer’s Way of Knowing
Merging Practice and Theory in the Doing and Writing of Ethnography
Jill Flanders Crosby (abstract)

Rite en realiteit in Stravinski’s offerdans

Le Sacre du Printemps en de grenzen van de verbeelding
Etty Mulder (abstract)

Selena: Sexuality, Greater Mexico and the Song-and-Dance with Hegemony
José E. Limón (abstract)

Highlife en juju

Muzikanten als motor van West-Afrika
Marleen de Witte (abstract)

Two-Stepping to Glory
Social Dance and the Rhetoric of Social Mobility
Julie Malnig (abstract)

Performance and Psychosocial Experience in Kalapalo
Myths About Musical
Ritual
Ellen B. Basso (abstract)

Spiritual Music and Dance in Pakistan
Hiromi Lorraine Sakata (abstract)

Contra dancing, pro contradans
Cultuurpolitiek en ideologie in Nederland, ca. 1918-1955
Rob van Ginkel (abstract)

Of Aficionados and Other Virtual Gypsies
Review Essay
Yolanda Tieman

Boekbesprekingen

Ingekomen publikaties

3

7

28

53

65

82

90

112

128

151

165

174

208

215

224

06-2

issue

contents

page

6 (2)

Ten geleide

Op weg naar een antropologie van het wilde westen
Jojada Verrips

Further Encounters with the Wild Man

Of Cannibals, Dogs, and Terrorists
Joseba Zulaika

Knochen-Tourismus

Dood en geweld als toeristische attractie
Peter Odermatt

‘Het ding "wilde" niet wat ik wilde.’

Enige notities over moderne vormen van animisme in westerse samenlevingen
Jojada Verrips

Over mythen en machines

Opmerkingen naar aanleiding van ‘Het ding "wilde" niet wat ik
wilde’ van Jojada Verrips
Nico Wilterdink

Weerwoord
Jojada Verrips

… und rissen der schönen Jungfrau die Kleider vom Leibe

Unzivilisierte Regungen in Märchen
Carl-Heinz Mallet

Het bordeel van de krijgsman

Ivan Colovié

American Psycho: ‘a piece of shit.’
Over nut en nuttiging van schandelijke literatuur
Marina de Vries

Boekbesprekingen

Ingekomen publikaties

3

5

21

41

59

80

89

93

104

113

122

128

06-1

issue

contents

page

6 (1)

Ten geleide

Vergeten om te kunnen herinneren
Klaas van der Veen

‘Zevenduizend Tranen.’

Oorlogservaringen, oorlogsgeschiedenissen en oorlogsherinneringen in Servië
Mattijs van de Port

Dierbare herinneringen die rondspoken

Het verleden in een Duitse gemeenschap in Argentinië
Milena Veenis

Sboab as Shivah

Micbael S. Roth

Helden en slachtoffers, een ‘marginale’ mythe

Selma Leydesdorff

Beeld vorming van het verleden

Een Iers verhaal
Anne Gevers

Ontstaan en voortbestaan
Herinneringen van Berlijners aan de Potsdamer Platz
Dieteke van der Ree

Ingekomen publikaties

Boek besprekingen

3

7

14

45

83

95

113

135

158

159

05-1-2

issue

contents

page

5 (1/2)

Ten geleide

Concepts of Evil, Witchcraft and the Sexual Abuse of Children
in Modern England

Jean S. La Fontaine

Vampiers en virussen

Over de anthropomorfisering van kwaad
Jojada Verrips

De heksen zijn nog onder ons
Junkies als representanten van het kwaad in onze samenleving
Jeroen Beets & Irene Stengs

Fallen into Outer Darkness
Later Byzantine Depictions and Conceptions of the Devil and the Demons
Richard Greenfield

The Ambiguity of Evil among the Nahua of the Sierra (Mexico)

Italo Signorini & Alessandro Lupo

God en de hel in de Guyana’s
Edmundo Magana

A Demon in Every Transistor
Wilhelmina van Wetering

‘You Devil, Go Away From Me!’
Some Ethnographic Comments on Evil Diseases in a Ghanaian Village
Kodjo A. Senah

‘Tegen haat geen medicijn.’
Het lied van een melaatse in een Ghanees dorp
Sjaak van der Geest

Mumiani: The White Vampire

A Neo-Diffusionist Analysis of Rumor
Peter Pels

Van hegemonisch tot demonisch gezag

Jonge puriteinse predikers en iconoclastisch verzet in Malawi
Rijk van Dijk

Sleeping with the Devil
Christian Re-Interpretation of Spirit Possesion in Zambia
Car Jonker

‘Delivered from the Powers of Darkness.’

Bekentenissen over duivelse rijkdom in christelijk Ghana
Birgit Meyer

Boekbesprekingen

Ingekomen publikaties

3

6

21

45

61

81

95

109

129

146

165

188

213

234

257

273

04-2

issue

contents

page

4 (2)

Ten geleide

I had a Dream
Dreams and Visions upon the Political Landscape of Waking Life
Karen E. Fields

Antropologie en Droomtaal

Bonno Thoden van Velzen

Af ter Dreaming

Image and Interpretation in Southern Peruvian Quechua
Bruce Mannheim

Enteignetes und enteignendes Träumen

Erfahrungen in einem schwarzen und einem weiBen Australien
Ina-Maria Greverus

‘Let’s Die on the Surface!’
Bescherming Bevolking en de angst voor schuilkelders
Rieke Leenders

De droom van een gevangene

Ton Lemaire in de cirkels van de intellectuele verbeelding
Peter Pels

Commentaar op Pels’ kritiek
Ton Lemaire

‘The Shell Game’

Over bedrog en de illusie van controle
Martin Grapendaal

Boek besprekingen

Ingekomen publikaties

3

5

21

43

80

109

145

168

174

181

194

04-1

issue

contents

page

4 (1)

Ten geleide

Bread, Meat and Wine
Commensality and Reproduction in a Convent and Village in Western Greece
A. Marina lossifides

‘Ik kan je wel opvreten.’

En(i)ge notities over het thema kannibalisme in westerse samenlevingen
Jojada Verrips

Gefährliche Nahrung

Zu einem unbedachten Aspekt des christlichen Abenmahls
Manfred Josuttis

Food and the Quantum Theory of Taboo
Stephen Mennell

Kroketten en frikadellen
Snackcultuur en verlenging van interdependentieketens
Anneke van Otterloo

Access to Power Through the Family Meal
A Study of the Parisian Bourgeoisie of Today
Annick Sjögren

Color, Taste and Purity
Some Speculations on the Meanings of Marzipan
Sidney Mintz

The Dilemma of Dutch Food – Some Observations

Zdzislaw Mach

Boek besprekingen:

Carol Adams, The Sexual Polities of Meat. A Feminist- Vegetarian
Critica] Theory
Milena Veenis

Heidi Dahles, Mannen in het groen. De wereld van de jacht in Nederland
Willem C. Rasing

Christian Giordano et al. (Eds.), Antbropologizing Europe. Antrbopological
Journal on European Cultures, 1/1
Rob van Ginkel

Ingekomen publikaties

2

5

19

50

63

79

89

103

109

113

118

122

125

03-2

issue

contents

page

3 (2)

Ten geleide

Ruth Benedict over Nederlanders
Rob van Ginkel

Does new land mean new lives?
Symbolic contradiction and the unfinished
reclamation of the Markerwaard
Peter H. Stephenson

Privacy, space, and the person in a home for the aged
Sanjib Datta Chowdhury

Much ado about food and drinks
Notes towards an ethnography of social
exchange in the Netherlands
Rajendra Pradhan

Transatlantic interpretation: Insight or insult?
Cynthia Keppley Mahmood

The Dutch as voluntary objects of ethnology

Raul Pertierra

Holland is like Denmark, only different
Elisabeth Vestergaard & Torben A. Vestergaard

Catching the 7:03 to Utrecht

A morality tale
Gary Brana-Shute

Dezelfde hè? ‘The Dutch are the European Chinese’
Reflections
Li Minghuan

Symmetrie en asymmetrie in religieuze symboliek

De lanswonde van Christus
Mathieu Schoffeleers

Een merkwaardig fenomeen uit de joodse volksgeneeskunde

Daniel Meijers

Boekbesprekingen

Ingekomen publikaties

3

5

17

32

48

69

79

88

95

99

115

134

140

87

03-1

issue

contents

page

3 (1)

EDITORlAL

NUAULU SACRED SHIELDS. THE REPRODUCTION OF THINGS OR THE REPRODUCTION
OF IMAGES?
Roy Ellen

THE RITES OF THINGS. A CRITICAL VIEW OF MUSEUMS, OBJECTS, AND METAPHORS
Gosewijn van Beek

THE PERSONHOOD OF RITUAL OBJECTS: KONGO MINKISI
Wyatt MacGaffey

ALLAH’S WORDS AS AMULET
Geert Mommersteeg

SOCIAL FETISHISM AMONG THE SURINAMESE MAROONS
Bonno Tboden van Velzen

PERSONS AND BLUE JEANS: BEYOND FETISHISM
Daniel Miller

FETISHISM DECONSTRUCTED
Robert Pool

INGEKOMEN PUBLIKATIES

3

5

26

45

63

77

97

114

128

02-2

issue

contents

page

2 (2)

TEN GELEIDE

WEIDMANSHEIL! OVER HET GELUK VAN HET JAGEN
Heidi Dahles

EÉN DRUPPEL GELUK IS MEER DAN EEN EMMER WIJSHEID’ SUCCES EN IDEOLOGIE
IN EEN ZEEUWSE MARITIEME GEMEENSCHAP
Rob van Ginkel

GELUK EN ONGELUK IN WERELDLIJK EN RELIGIEUS PERSPECTIEF. OVER ATHEISTEN,
SCHLEMIELEN EN CHARISMATICI
Gerard Roelofs

DE ANTROPOLOOG ALS GOUDZOEKER;
GELUK EN TOEVAL IN HET VELD
Wouter van Beek

OVER HET NOODLOT: GHANESE LIEDEREN EN SPREEKWOORDEN
Sjaak van der Geest

SPECIALISTES IN GELUK. WAARZEGSTERS IN GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTHE EN
OVERIJSSEL IN DE 19E EN HET BEGIN VAN DE 20E EEUW
Willem de Blécourt

‘KOMM HERUBER UND HILF UNS’ OF HOE ZENDELINGEN DE EWE MET ANDERE OGEN
GINGEN BEKIJKEN (1847-1914)
Birgit Meyer

BOEKBESPREKING
Kruijt, Dirk en Kees Koonings (Red.), Ontwikkelingsvraagstukken. Theorie,
beleid en methode
Jeroen Beets

INGEKOMEN PUBLIKATlES

2

3

16

37

47

59

71

91

112

114

02-1

issue

contents

page

2 (1)

TEN GELEIDE

‘MOOI WEER, MENEER’
WHY DO THE DUTCH SPEAK SO OFTEN ABOUT THE WEATHER?
Rajendra Pradhan

SILA QUANNUIPPA?
SOME NOTES ON INUIT AND THE WEATHER
Willem C. Rasing

ENIGE REFLECTIES OVER DE MAAN, DE (WEER)WOLF EN HET WEER
Jojada Verrips

HET WEER ALS MODEL VOOR MENSELIJK GEDRAG IN DE CANDOMBLÉ-RELIGIE
VAN BRAZILIË
Allard D. Willemier Westra

DJENNE VRAAGT OM REGEN
ISLAMITISCHE REGENRITUELEN IN EEN STAD IN DE.SAHEL
Geert Mommersteeg

DE STRUCTUUR VAN HET JOODSE DENKEN
CONTINUÏTEIT OF VERANDERING?
Daniel Meijers

BOEKBESPREKINGEN
Irene Cieraad, De elitaire verbeelding van volk en massa. Een studie over
cultuur
Gerard Roelofs

Clifford Geertz, Works and Lives; the Anthropologist as Author
Bert van Baar

Frank van Gemert, Mazen en netwerken. De invloed van beleid op de drugshandel
in twee straten in de Amsterdamse binnenstad
Hans Nelen

Carlo Ginzburg, Omweg als methode. Essays over verborgen geschiedenis,
kunst en maatschappelijke herinnering
Willem de Blécourt

Frans Hüsken, Een dorp op Java. Sociale differentiatie in een boerengemeenschap,
1850-1980
Anne van Leeuwen

Hal B. Levine & Marlene Wolfzahn Levine, Stewart Island
Anthropologlcal Perspectives on a New Zealand Fishing Community
Rob van Ginkel

INGEKOMEN PUBLIKATlES

1

3

15

34

57

71

84

97

101

105

109

111

115

116

01-2

issue

contents

page

01 (2)

TEN GELEIDE

MIRRORS
Ted Polhemus

‘OF EN LEERT U OOK DE NATUUR ZELVE NIET. . .’
Over haardracht en sociale wetenschap
Rokus Hofstede

‘BROEK’TATOEAGE IN ZUIDOOST AZIË:
ETNOHISTORIE EN SYMBOLIEK
Baas J. Terwiel

HERKENNING EN ERKENNING:
HET UITERLIJK VAN DE DEALER
Frank van Gemert

BAARDEN
Sjaak van der Geest

FROM ANOMALY TO ‘ACCEPTANCE’
The Change in Perception of the Identity of a Female Anthropologist
Jitka Kotalová

BOUSJNEB, EEN MYTHE
Jojada Verrips

THE BODY OF KNOWLEDGE,
OR THE ANTHROPOLOGIST’S NOSE AS A METAPHOR
Gosewijn van Beek

HET VERSCHIJNSEL ANTROPOLOOG
Enige reflecties over gêne en genre van veldwerk
Jan Abbink

DE MONNIK EN DE POP
B.J. Terwiel

TUSSEN WAL EN SCHIP
Taboes en territoriale overgangsritenin Noordatlantische vissersgemeenschappen
Rob van Ginkel

BOEKBESPREKINGEN
A.G. van Beek, The Way of all Flesh. Hunting and Ideology of the Bendamuni
of the Great Papuan Plateau (Papua New Guinea)
Birgit Meyer

Jeroen Rooduijn, Politieke patronage in Zuid-Italië
Verdwijnen de heiligen uit het paradijs?
Coen Tangelder

INGEKOMEN PUBLIKATlES

1

3

10

39

61

73

82

90

93

99

105

108

128

133

138